My CMS My CMS

La receta para vivir en el planeta Tierra

La receta para vivir en el planeta Tierra consiste en combinar seis ingredientes diferentes. Estos ingredientes son los seis tipos de superficie que nos proporcionan los recursos que necesitamos para llevar a cabo nuestro estilo de vida. Tod@s necesitamos un trozo de esta tarta. El análisis de la huella ecológica nos ayudará a comprobar si cada un@ se está comiendo la ración que le corresponde.

Superficie necesaria para proporcionar cereales, tubérculos, legumbres, verduras, frutas, forraje, aceites vegetales, caucho, algodón… La huella ecológica de productos locales, de temporada y provenientes de la agricultura ecológica será menor que la huella ecológica de productos foráneos, consumidos fuera de temporada y provenientes de la agricultura intensiva.

Superficie necesaria para alimentar al ganado bovino, ovino y caprino que nos proporciona productos como leche, carne, cuero, lana, etc. La huella ecológica de productos como los huevos, la carne de cerdo o la carne de pollo se contabiliza como el forraje necesario para alimentar a estos animales y, por lo tanto, se considera como una superficie de cultivo.

Superficie necesaria para abastecernos de papel y madera. El uso de papel reciclado, el consumo de productos de papel y madera provenientes de la silvicultura sostenible (avalados por el sello FSC) y, fundamentalmente, el uso racional de los recursos naturales generan una reducción de nuestro impacto en la Naturaleza.

Superficie necesaria para obtener pescado y marisco. Es posible que una misma superficie sea capaz de llevar a cabo dos funciones biológicas. Por ejemplo, la superficie de los océanos tiene la capacidad de asimilar CO2. El análisis de la huella ecológica tiene en cuenta la capacidad de asimilar C02 de la superficie oceánica, a fin de evitar la doble contabilización de una misma superficie.

Superficie destinada a la construcción de viviendas, carreteras e infraestructuras. Generalmente, los asentamientos humanos se desarrollan en tierras fértiles, cerca de suministros de agua potable. El diseño de ciudades en las que nos podamos desplazar a pie, con barrios en los que sea posible cubrir nuestras necesidades diarias, partidarias de un uso racional del suelo, nos ayudará a reducir nuestro impacto en la Naturaleza.

Superficie destinada a asimilar las emisiones de CO2 derivadas de nuestro consumo energético. La huella ecológica de la energía se calcula como el área de bosque necesaria para asimilar las emisiones de CO2, descontando el porcentaje absorbido por los océanos y agrupa cuatro categorías energéticas: combustibles fósiles, nuclear, renovables e hidráulica. La huella ecológica derivada del consumo de combustibles fósiles (sólidos, líquidos, gaseosos), se calcula como el área de bosque necesaria para absorber las emisones de CO2 resultantes, excluyendo la parte proporcional que es absorbida por los océanos. La energía nuclear se incluye en la huella ecológica de la energía y se contabiliza como si fuera combustible fósil, aunque la energía nuclear no derive emisiones de CO2. Excluir el consumo de energía nuclear reduciría de forma considerable el resultado obtenido y, por medio de esta extrapolación, estamos subestimando el impacto de la energía nuclear. La huella ecológica asociada al consumo de energías renovables es cero, dado que no se derivan emisiones de CO2. La huella ecológica asociada al consumo de energía hidráulica es la superficie ocupada por las centrales hidroeléctricas. Es imprescindible ajustar la huella ecológica de la energía teniendo en cuenta el flujo de energía incorporado en la importación neta. Esto significa que la energía consumida para producir un bien de consumo producido en un país A y consumido en un país B, se sustrae de la huella ecológica del país A para añadirla a la huella ecológica del país B.

¿Qué es la huella ecológica?

Para abastecer el nivel de consumo y asimilar los desechos de cada habitante de Zarautz es necesaria una superficie productiva de 4,3 hectáreas. Como consecuencia, la superficie necesaria para abastecer al conjunto de la población de Zarautz es mayor a la del término municipal. Esta superficie, de la cual tod@s l@s zarauztarras dependemos, es nuestra huella ecológica.

Share Project :

Lurra planetan bizitzeko errezeta

Lurra planetan bizitzeko errezetak sei osagai ezberdin bateratzean datza. Osagai hauek gure bizimodua aurrera eramateko baliabideak ematen dizkiguten sei azalera motak dira. Denok behar dugu tarta honen puska bat. Aztarna ekologikoaren azterketak esango digu bakoitza dagokion zatia jaten ari den.

Zekaleak, tuberkuluak, lekaleak, barazkiak, frutak, bazka, landare olioak, kautxua, kotoia eta abar eskuratu ahal izateko beharrezko azalera. Bertakoak, sasoikoak eta nekazaritza ekologikotik sortuak diren gaien aztarna ekologikoa kanpotik datozenen, sasoiz kanpo kontsumitzen direnen eta nekazaritza intentsiboaz sortuak direnena baino txikiagoa izango da.

Esnea, okela, larrua, artilea eta abarrak eskaintzen dizkiguten behiak, ardiak eta ahuntzak elikatzeko beharrezko azalera. Arrautzak, txerrikia edo oilasko-haragiaren moduko gaien aztarna ekologikoa animalia hauek elikatzeko beharrezko bazkaren arabera zenbatzen da eta, ondorioz, laborantza azalera gisa hartzen da.

Papera eta egurraz hornitzeko beharrezko azalera. Paper birziklatuaren erabilerak, basozaintza jasangarritik datozen paperezko eta egurrezko gaien (FSC zigiluak bermatuak) kontsumoak eta, batez ere, natur baliabideen erabilera zentzuzkoak Naturan dugun eraginaren murrizketa dakarte.

Arraina eta itsaskiak lortzeko beharrezko azalera. Azalera bakar batek bi funtzio biologiko bete ditzake eta, kasu honetan, ozeanoen azalerak CO2 bereganatzeko gaitasuna ere badu. Aztarna ekologikoaren azterketak ozeanoaren azalerak CO2 bereganatzeko duen gaitasuna kontuan hartzen du, azalera beraren zenbaketa bikoitza ekiditeko.

Etxebizitzak, errepideak eta azpiegiturak eraikitzeko egokitutako azalera. Orokorrean, giza asentamenduak lur emankorretan ematen dira, ur edangarriaren hornikuntzetatik gertu. Oinez mugi gaitezkeen hirien diseinuak, gure eguneroko beharrak betetzeko aukera ematen duten auzoekin, eta zoruaren erabilera zentzuzkoarekin, Naturan dugun inpaktua murrizten lagunduko digu.

Gure energia kontsumoak eragindako CO2 isurkinak bereganatzeko azalera. Energiaren aztarna ekologikoa CO2 isurkinak bereganatzeko beharrezkoa den baso azalera gisa kalkulatzen da, ozeanoek xurgatutako zatia kenduta, eta lau energia kategori biltzen ditu: erregai fosilak, nuklearra, berriztagarriak eta hidraulikoa.

Erregai fosilen (solidoak, likidoak, gasak) kontsumoari dagokion aztarna ekologikoa, ondoriozko CO2 isurkinak bereganatzeko beharrezkoa den baso azalera gisa kalkulatzen da, ozeanoek xurgatutako zatia kenduta.

Energia nuklearra energiaren aztarna ekologikoaren barruan sartzen da eta erregai fosil gisa zenbatzen, energia nuklearrak CO2 isurkinak eragiten ez dituen arren. Energia nuklearra aldera batera uzteak lortutako emaitza nabarmen gutxituko luke eta, estrapolazio honen bitartez, energia nuklearraren eragina gutxiesten ari gara.

Energia berriztagarriei lotutako aztarna ekologia zero da, ez baitute CO2 isurkinik eragiten. Energia hidraulikoaren kontsumoari dagokion aztarna ekologikoa zentral hidraulikoek hartzen duten azalerarekin lotua dago.

Aztarna ekologikoa inportazio garbian sartutako energia-jarioa kontutan hartuz doitzea behar-beharrezkoa da. A herrialde batean ekoiztutako eta B herrialde batean kontsumitutako kontsumo-ondasuna ekoizteko kontsumitutako energia, A herrialdearen aztarna ekologikotik kendu eta B herrialdearenean gehitu behar dela esan nahi du horrek.

ZER DA AZTARNA EKOLOGIKOA?

Aztarna ekologikoa da, gure kontsumo maila mantentzeko eta sortzen ditugun hondakinak desagertarazteko, erabiltzen dugun planetaren azalera. Zarauztar bakoitzaren aztarna ekologikoa 4,3 hektarearen baliokidea da, gutxi gora behera, 4 futbol zelaikoa. Munduko biztanle guztiak Zarauzkoak bezala biziko balira, guztion kontsumo maila mantentzeko 2,5 planeta beharko lirateke.

/Posted by: admin
Izaki bizidun guztiok natur baliabideen menpe gaude eta, ondorioz, Izadian aztarna ekologiko edo eragin bat sortzen dugu. Planetak onar dezake eragin hau muga jakin bateraino baina, muga hori gainditzen ari ote gara? Zarauztarrok eragiten...
/Posted by: admin
Zarauztar bakoitzaren kontsumoa hornitu eta haren hondakinak bereganatzeko 4,3 hektarea duen azalera emankorra beharrezkoa da. Ondorioz, biztanle guztien bizimodua aurrera eramateko Zarauzko udalerriarena baino azalera handiagoa behar da. Azalera hori da aztarna ekologikoa, eta...

Share Project :